1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Papino pismo Redu


Časnoj majci poglavarici Prvog samostana Pohoda i cijelom redu Pohoda

 

U ovoj godini, kad Red Pohoda svete Marije slavi 400 godina svog osnutka, sretan sam da se ujedinim u mislima i molitvom u djelo milosti svih redovnica koje u samostanima u različitim zemljama svijeta žive, mole i rade u duhu karizme koju im je dao sveti Franjo Saleški sv. Ivana Franciska de Chantal.
Kad je u Annecyju 1610. Franjo Saleški ustanovio novi model posvećenog života, želio je „darovati Bogu kćeri molitve i duše takve nutrine da one bude dostojne služiti njegovu beskrajnom Veličanstvu i da mu se klanjaju u duhu i istini.“ (Pismo 1094).
Traženje svetosti u svakodnevnim poslovima, koja se temelji na blagosti i poniznosti, na jednostavnosti i miru srca, čineći: „ Sve iz ljubavi i ništa pod prisilom“ u srcu je duhovnosti sestara Pohoda svete Marije. Ta baština koje dolazi od sv. Franje Saleškog i sv. Ivane Franciske de Chantal vrlo je aktualna za suvremeni svijet u kojemu se muževi i žene osjećaju stalno opterećeni težnjom da se afirmiraju pod svaku cijenu, da teže za karijerom, stječu bogatstvo, žive u egoizmu i hedonizmu. A to sve čini ljude, napose mlade, slabim i bez obrane.
Želim da vam ovaj jubilej omogući da obnovite svježinu svog kontemplativnog poziva. Da u šutnji i povučenu životu svjedočite bez prestanka koliko srce ljudske osobe može ispuniti potpuno predanje sebe Božjoj ljubavi. Neka molitva i traženje lica Gospodinova budu duša i temelj vaših samostana.
Neka u nasljedovanju primjera svetih Utemeljitelja, redovnice uzmognu napredovati na putu svetosti, u blagosti, poniznosti i jednostavnosti. I neka veza ljubavi podržava sjedinjenje srdaca sestara i povezanost među samostanima na bolje služenje Crkvi.
Vaš Red Pohoda svete Marije, svaki samostan i svaku sestru redovnicu povjeravam zagovoru Djevice Marije, svetom Franji Saleškom i svetoj Ivani Franciski de Chantal. I podjeljujem Vam srdačan apostolski blagoslov. A to isto dajem svima onima koji su u duhovnoj povezanosti s vašim samostanima.

U Vatikanu, 17. srpnja 2010.

Papa Benedikt XVI.


Preveo vlč. Pavao Crnjac