1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Molitve zahvale


Molitve zahvale za sv. Pričest sv. Franje Saleškoga

 

O, prevelika ljubavi! O, Presveta Hostijo, klanjam ti se u meni! Isuse moj, premalo je jedno srce za ljubiti Te, premalo je jedan jezik za slaviti tvoju dobrotu. O, Spasitelju moj, kako ti zahvaljujem što si pohodio jedno tako siromašno stvorenje. Sav se tebi predajem kao znak zahvalnosti za sva tvoja dobra. Želim da Ti Isuse živiš u meni. Ti si moj i ja sam zauvijek tvoj. O, ljubavi, o ljubavi, da ne griješim-više! Nikada neću zaboraviti tvoju dobrotu i tvoje milosrđe, Isuse Spasitelju moj i slatki goste moje duše. Da moj Bože, vjerujem bez ikakvog traga sumnje da si Ti u mojoj duši i mojim grudima, tvoje Božanstvo je u meni i sjedinjen sam s njime. Klanjam ti se i častim Te, kao što bi to učinio maleni crv, koji puzi u prašini svojeg ništavila, iskazujem ti moju želju da tebe proslavim. Ma, je li mogu-će da se tvoje beskrajno Veličanstvo udostojalo pohoditi svoj maleni i neznatni stvor.
Srcem punim nježnosti, moj slatki Spasitelju, zahvaljujem ti za taj veliki dar. Budi tisuće puta blago-slovljen, Bože moj, i daj da ti zahvalim kako Ti to zaslužuješ. Neka ti zahvali tvoja sveta Majka, svi anđeli i sveci. Prikazujem ti svu slavu i zahvalu koju su ti iskazala tvoja stvorenja. O, Bože moj, dola-ziš da bi se sa mnom sjedinio, da bi na mene obilno primijenio zasluge tvoje Muke i posvetio me. Uči-ni u meni sve zbog čega dolaziš. O, blagi i moćni Bože, ne dopusti da se izgubi plod tvojeg pohoda, sjedini se sa mnom i poveži me sa sobom nerazrješivom vezom i savršenom ljubavlju. Sjedini ponor svoga milosrđa s ponorom moje bijede i daj da živim tvojim božanskim životom.
Isuse moj, Ti znaš što mi nedostaje, znaš da bez tebe ne mogu ništa, znaš moju slabost, smiluj mi se! Udijeli mi čistoću srca, poniznost, ljubav, slaganje s tvojom svetom voljom, jakost protiv zlih navika, otpuštenje grijeha, milost da više ne griješim, prezir prema svjetovnome duhu, tako da samo Tebe ljubim. Udijeli mi strpljenje, da tebi za ljubav trpim sve što mi se dogodi. Od tebe se svemu nadam.
Presveta Djevice, draga moja Majko, isprosi mi, zbog ljubavi koju prema tebi ima tvoj Sin, milosti za koje molim.
Bože moj, jedino moje dobro, radujem se tvome savršenstvu kao da je moje i sretan sam, jer ništa na svijetu ga ne može narušiti. Žurno dođi, uvijek savršeni beskrajnih veličina moj Isuse, ljubavi moja, Bože moj! Dođi i učini da postanem sav tvoj. Spasitelju moj, po tvojoj beskrajnoj dobroti, radi koje si sišao s Neba, molim Te da osjetim učinak tvoje ljubavi, neka moja duša izgara od tvoje ljubavi. Daj da odbacim sve zemaljske ljubavi, tražim samo tebe i mislim samo na tebe. Neka ljubav, iz koje si umro za mene na križu, potakne mene da umrem i živim zauvijek za Tebe. O, Bože moje duše, koji zaslužuješ da Te ljubimo više od svakog stvorenja, budi jedini predmet mojih želja, ljubim Te više od svega, više od samoga sebe. Želim biti vjeran tvojoj ljubavi i ne odvojiti se nikada od tebe.
Tebi se predajem, i s ljubavlju i poštovanjem prihvaćam tvoju svetu volju za mene, te molim Te da se sve dogodi sa mnom što si oduvijek i u vremenu predodredio za mene. Nadam se da ću jednoga da-na gledati tvoje božansko lice i beskrajnu dobrotu. Bože moj, privuci me k sebi da Te uzljubim, gorim od tvoje ljubavi i potpuno u njoj sagorim. Sakrij me u samom sebi, da me stvorenja ne mogu pronaći. O, Vječni Oče, zbog ljubavi tvoga Sina ispuni moje sjećanje svetim mislima koje će me nagnati da se uvijek sjećam tvoga Sina. Daj da upoznam i uvijek činim sve ono što Ti želiš od mene. A ti, Duše Sveti, ispuni moju volju svetim osjećajima i ostvari u meni sve plodove svoje ljubavi. Prosvijetli me svojim svjetlom, da hodim ravno k tebi i da sloboda moje volje bude tvoja.
O, Bože moj i sve moje, ne želim tražiti ništa izvan tebe, jer sve u tebi pronalazim. O, ljubljeni Oče, daj da brižno tebi služim kao što se Ti brižno skrbiš za mene. Želio bih da sve moje misli služe tebi na čast. Čuvaj me da Te više ne vrijeđam. O, Utjelovljena Riječi, daj da samo Tebe ljubim. Udalji od mene sve prigode, koje me dijele od tebe i tvoje ljubavi. Neka moje srce bude zaokupljeno željom da Te ljubim i da ti služim, kao prvoj ljubavi. Ti si došao na svijet kako bi boravio u srcima koja si otkupio svojom Krvlju. Neka moje srce potpuno pripada tebi, Ti u njemu vidi sve moje potrebe, zapali ga ljubavlju i učini spremnim vršiti tvoju svetu volju.
Presveta Djevice, radujem se s Tobom, koja si očarala Božje Srce, sjedini me sa svojim Sinom, zagovaraj me kod njega i isprosi mi milost da učinim sve što On traži od mene. Nauči me kako živjeti kreposti koje si Ti živjela na zemlji. Oslobodi me svake ljubavi koja nije u Bogu, kako bi Boga ljubio svom snagom. Amen.