1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Struktura Reda

 

Uprava samostana povjerena je poglavarici koja ima uza se vijeće savjetnica i kapitul. Po želji Utemeljiteljâ Red nema generala ni generalice. Jedina veza između samostana je veza ljubavi. Od 1950. godine, po želji sv.Crkve, samostani Pohođenja grupirani su u Federacije. Svaka Federacija je sastavljena od samostanâ sa svojim vlastitim pravom i najčešće odgovara područjima pojedinih narodâ ili gografskim pokrajinama. Federacije imaju za cilj među samostanima podupirati sestrinsku suradnju. Red u cijelom svijetu ima 18 Federacija. Samostan u Zagrebu uključen je u Njemačko-austrijsku Federaciju 24. srpnja 1968. Ova Federacija (savez) sastoji se od 10 samostana sa oko 150 sestara. U inozemnim samostanima danas živi 7 Hrvatica i jedna sestra Slovenka. Na čelu Federacije je federalna predsjednica i federalno vijeće. Osnovna uzajamna pomoć, koja se može pružati među samostanima jedne Federacije ili čak različitih Federacija jesu:

- slanje novakinja u pogledu učinkovite ili bolje formacije u drugi samostan;
- ustupanje redovnica za osiguranje upravljanja, formiranja novakinja i ostalih usluga;
- premještaj redovnica radi zdravstvenih, odgojnih i ostalih ozbiljnih razloga;
- razmjena knjiga i materijalna pomoć.

Za vrijeme svog mandata, federalna će predsjednica barem jedamput posjetiti samostane svoje Federacije, razborito poštujući u svemu autonomiju svakog samostana. Samostan u Annecyu je, ne snagom autoriteta već snagom ljubavi koju su htjeli sv. Utemeljitelji, "majka i središte svih drugih samostana" koji moraju ostati "uvijek sjedinjeni u njemu da svi zajedno imaju svoje jedinstvo u njemu kao u svojem središtu i izvoru koji je glavni čuvar duha Instituta." (Pismo 2050. sv. Ivane de Chantal)

Radovite posjete imaju za cilj, razborito poštujući u svemu autonomiju svakog samostana, da promiču redovno obdržavanje propisa nagovorima i podukama u zajednici, savjetima za sestre da podupiru jedinstvo srdaca - da uklone možebitne zloporabe - da jasno predlože sve što će doprinjeti dobrobiti samostana... (Statuti br. 58)
Prava misija federalne predsjednice je animiranje i poticanje na što bliskiju suradnju među zajednicama kako bi zajedno bolje živjele karizmu Pohođenja.