1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Molitva blaženim mučenicama

 

Isuse,
krotka i ponizna Srca,
koji si okrunio palmom mučeništva i kreposnim životom
Mariju Gabrielu i njene susestre:
molimo Te,
udijeli nam po njihovu zagovoru
milost da se ugledamo na njihov život velikodušnog predanja
i vjernosti u ljubavi...
(moli za milost koju želiš)
ako je to na Tvoju veću slavu i dobro naših duša.
Amen.


Tri Slava Ocu na čast Presv. Trojstva te zaziv:
"Presveto Srce Isusovo u Tebe se uzdamo"